Dni wolne

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2019 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Ferie zimowe

10 lutego  - 23 lutego 2020 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia - 14 kwietnia 2020 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego- Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Proponowane dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych (do uzgodnienia z Radą Rodziców): 
a) w szkołach podstawowych,

21, 22, 23 kwietnia 2020 r. klasy 1-7 

2 - 3 stycznia 2020, 12.06.2020 r. klasy 1-8 

(zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy)

 

W tych dniach zapewniamy opiekę świetlicową, nie kursuje autobus szkolny i nie ma obiadów.

 

Informację o potrzebie zapewnienia opieki świetlicowej należy zgłosić wychowawcy (poprzez pobranie i wypełnienie odpowiedniej deklaracji) na 7 dni przed danym terminem.

Uwaga! W dniach odpracowanych świetlica nieczynna.

(podstawa prawna:§ 5.1 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno -wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego- Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.; Rozporządzenie MEN z dnia 22 sierpnia 2016r. zmieniające w sprawie organizacji roku szkolnego- DZ. U. z 2016, poz. 1335)