Ubezpieczenie

Dokumenty do ubezpieczenia NNW w roku  szkolnym 2018/2019

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW 

Warianty ubezpieczenia w Colonnade

Zgłoszenie roszczenia

Zasady zgłaszania i likwidacji szkód

Oferta ubezpieczenia szkolnego NNW dla dzieci na rok szkolny 2019/2020.

Oferta ubezpieczenie NNW szkolne 2019/2020

Zasady zgłaszania i likwidacji szkód w roku szkolnym  2019/2020

Formularz zgłoszenia roszczenia w roku szkolnym  2019/2020

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym w roku szkolnym  2019/2020

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW w roku szkolnym  2019/2020

link do zgłoszenia:

Zgłoszenie do ubezpieczenia Szkolnego NNW 2019/2020