Publikacje nauczycieli

Udany start sukcesem szkolnym
Autorzy:
Justyna Pacuła - reedukator
Hanna Podłucka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Materiał zawiera:

  1. Aspekty gotowości szkolnej.
  2. Co powinno umieć dziecko rozpoczynające naukę w klasie pierwszej.
  3. Czego nie wolno robić rodzicom.
  4. Zadania rodzica.
  5. Kilka sposobów na wyrównanie startu dziecka w szkole.
  6. Warte polecenia - adresy ciekawych stron internetowych.

p. Justyna Pacuła - reedukator,
p. Hanna Podłucka - nauczyciel klas wczesnoszkolnych
Zespół Opozycyjno-Buntowniczy u dzieci
Zaburzenia zachowania u dzieci - Klasyfikacja zaburzeń psychiatrycznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Przyczyny zaburzeń
Objawy
Model rodziny dziecka z ODD
Następstwa nieleczonego ODD
Terapia
Kwestionariusz do diagnozy ADHD i zaburzeń zachowania
Biofeedback

p. Ewelina Reszczyk
Podróż po krajach anglojęzycznych
Aneks do programu „Podróż po krajach anglojęzycznych”

p. Barbara Grzywińska
Lekcja historii na wesoło!
Projekt edukacyjny
Kolędnicy

p. Elżbieta Bziuk
Nagłe wypadki
Scenariusz zajęć: Kompozytor sercu najbliższy
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8
Załącznik 9

p. Dagmara Wojnarowska
Prezentacja
Prezentacja "Zwiastuny wiosny"
Scenariusz
Wielkanoc
Tłusty czwartek
Archeologia

p. Natalia Ciepielewska i p. Barbara Grzywińska
Urodziny Księcia - scenariusz

p. Anna Ubowska
Wielkanoc