Plan lekcji

Plan na rok szkolny 2019/2020

Sale 101, 104 - 110 są przeznaczone dla klas IV-VIII i znajdują się na I piętrze w budynku klas I-III.