Podręczniki

W roku szkolnym 2019/2020 podręczniki dla klas I – VIII  OBJĘTE SĄ DOTACJĄ MEN.

Uczniowie wypożyczają na początku roku szkolnego podręczniki z biblioteki szkolnej, zwracają je na koniec roku szkolnego. Ćwiczenia otrzymują nieodpłatnie i bezzwrotnie. 

Materiały pomocnicze dla oddziałów przedszkolnych (materiały będą dostępne we wrześniu)  oraz podręcznik do religii (przedmiot nieobowiązkowy) nie będą mogły być zakupione ze środków dotacji celowej. W tym przypadku koszty zakupu ponosi rodzic.

 

Zestaw podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujący w roku szkolnym 2019/2020