Regulamin MCI

Regulamin Multimedialnego Centrum Informacji

 1. Ze stanowiska komputerowego w bibliotece mogą nieodpłatnie korzystać uczniowie klas IV-VI, nauczyciele i inni pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki.
 2. Centrum służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji.
 3. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów maja osoby realizujące konkretny temat.
 4. Centrum jest czynne w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej; korzystać z komputera można wyłącznie podczas lekcji.
 5. Z Internetu można korzystać jedynie do celów dydaktycznych.
 6. Przed korzystaniem z komputera należy zapoznać się z regulaminem MCI, okazać legitymację szkolną i wpisać się do zeszytu odwiedzin (każde stanowisko komputerowe ma przypisany własny zeszyt odwiedzin). Przy zmianie stanowiska komputerowego należy ponownie wpisać się do właściwego zeszytu odwiedzin.
 7. Z nagrywarki CD ROM może korzystać osoba, która uzyska zgodę opiekuna centrum.
 8. W przypadku drukowania należy zaopatrzyć się we własny papier.
 9. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.
 10. Zabrania się instalowania na dyskach lokalnych komputerów oprogramowania przyniesionego z zewnątrz.
 11. Zabrania się zapamiętywania haseł przez komputer do odwiedzanych stron WWW. 
 12. Niedozwolone jest składowanie własnych i usuwanie istniejących na dyskach twardych plików. Własne pliki należy przechowywać na indywidualnym koncie w lokalnej sieci komputerowej.
 13. Dokonywanie jakichkolwiek napraw, przekonfigurowanie sprzętu, samowolne manipulowanie sprzętem (przełączanie i odłączania klawiatur, monitorów, myszy, itp.) jest niedozwolone.
 14. Nie wolno tworzyć oraz eksperymentować z programami wirusowymi.
 15. Za ewidentne łamanie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z centrum na określony czas.
 16. Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i za wyrządzone szkody( zniszczenie sprzętu, zawirusowanie).
 17. Użytkowników MCI obowiązuje zachowanie ciszy.
 18. Ze stanowiska komputerowego można korzystać przez jedną godzinę lekcyjną
 19. W przypadku dużej ilości chętnych do korzystania z multimedialnego centrum czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.
 20. Wykorzystanie MCI w celach innych niż naukowe nie jest dopuszczalne.