Rada rodziców

SKŁADKI NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

W roku szkolnym 2019/2020 wysokość składek wynosi:

40 zł w kl. I – VIII

30 zł w kl. 0.

W przypadku gdyby co najmniej 90% uczniów danej klasy wpłaciło składki na fundusz Rady Rodziców w terminie do 31 grudnia 2019 r. klasa ta będzie miała prawo do otrzymania 50% wpłaconej kwoty (orientacyjny termin zwrotu – koniec pierwszego kwartału 2020 r.)

Wpłat na fundusz Rady Rodziców można dokonać:

1)         Na rachunek bankowy Rady Rodziców: 82 8013 1016 2002 0536 5714 0001,

2)         W sekretariacie szkoły,

3)         Do skarbnika klasy.

PLANOWANE TERMINY SPOTKAŃ RADY RODZICÓW

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Przewodnicząca: Dominika Lemke

Z-ca przewodniczacej: Adam Piątkowski

członkowie prezydium RR: Renata Gorzelak, Anna Kiliszczyk

KONTAKT

radarodzicow2018.9@gmail.com

Facebook: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie.