Egzamin ósmoklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Egzamin ósmoklasisty 2020

1. język polski  21 kwietnia 2020r. (wtorek) – godz. 9:00<

2. matematyka  22 kwietnia 2020r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny 23 kwietnia 2020r. (czwartek) – godz.9:00

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

List Minister Edukacji do Rodziców

Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019-2020

Informacje dotyczące egzaminu klas 8 i rekrutacji do szkół w roku szkolnym 2019/202