Zespoły rady pedagogicznej, opiekunowie organizacji szkolnych w roku szkolnym 2019/2020

 

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

 

ZESPÓŁ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

LIDERZY ZESPOŁU: Dagmara Wojnarowska

SKŁAD ZESPOŁU: nauczyciele klas I-III

 

ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH i ARTYSTYCZNYCH

LIDER ZESPOŁU: Katarzyna Wiśniewska

SKŁAD ZESPOŁU: nauczyciele języka polskiego, historii, bibliotekarze, nauczyciele muzyki, plastyki

 

ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO - INFORMATYCZNE

LIDER ZESPOŁU: Karolina Kulmaga

SKŁAD ZESPOŁU: nauczyciele matematyki, informatyki, techniki

 

ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW Przyrodniczych

LIDER ZESPOŁU: Magdalena Gruczek

SKŁAD ZESPOŁU: nauczyciele przyrody, biologii, geografii, chemii, fizyki

 

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH

LIDER ZESPOŁU: Katarzyna Lewandowska

SKŁAD ZESPOŁU: nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego

 

ZESPÓŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

LIDER ZESPOŁU: Mateusz Misiak

SKŁAD ZESPOŁU: nauczyciele wychowania fizycznego

 

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI RELIGII

LIDER ZESPOŁU: Barbara Wołosiewicz

SKŁAD ZESPOŁU: nauczyciele religii

 

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI WSPOMAGAJĄCYCH 

LIDER ZESPOŁU: Kinga Kopczyńska

SKŁAD ZESPOŁU: nauczyciele wspomagający

 

ZESPOŁY KLASOWE

 

LIDER ZESPOŁU: wychowawca klasy

SKŁAD ZESPOŁU: nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów w danej klasie

 

ZESPÓŁ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

LIDER ZESPOŁU: Ceckowska Magdalena

SKŁAD ZESPOŁU:

- kierownik świetlicy –Monika Wendolf,

- wychowawcy klas:

klasy I – Jeziółkowska Agata,

klasy II – Pawłowska Monika,

klasy III – Sulima Paulina

klasy IV – Niemiro Grażyna,

klasy V – Gessek Barbara

klasy VI – Edyta Krzyczkowska

klasy VII – Dąbkowska - Mikos

klasy VIII –PoźniakJulita,

- specjaliści – Justyna Pacuła, Wanda Rzepczyńska - pedagog, Izabela Wisznia, Alicja Jesionowska

 

ZESPÓŁ PEDAGOGICZNO - PSYCHOLOGICZNY

LIDER ZESPOŁU: Izabela Wisznia

SKŁAD ZESPOŁU: wszyscy specjaliści

 

ZESPÓŁ POWYPADKOWY

LIDER ZESPOŁU: Artur Midak – specjalista BHP

SKŁAD ZESPOŁU: Martyna Prusik

 

ZESPÓŁ DO PRAC NAD STATUTEM I REGULAMINAMI SZKOŁY

LIDER ZESPOŁU: Barbara Wołosiewicz,

SKŁAD ZESPOŁU: Małgorzata Bębeńska, Dagmara Wojnarowska, Urszula Swiderska, Justyna Kalinowska, Barbara Grzywińska.

 

ZESPÓŁ DO EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

LIDER ZESPOŁU: Katarzyna Zdziech

SKŁAD ZESPOŁU: Pliszka Marta, Grzelak Joanna, Honorata Pajka,  Jolanta Prusińska, Katarzyna Szaniawska -Rawo, Ołton Joanna

 

ZESPOŁY ZADANIOWE RADY PEDAGOGICZNEJ

PROTOKOŁOWANIE POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ: Katarzyna Ostrowska

KOMISJA UCHWAŁ I WNIOSKÓW: Barbara Wołosiewicz, Aneta Maj, Justyna Djas,

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY SZKOLNEJ STRONY INTERNETOWEJ I PROMOCJI SZKOŁY

LIDER ZESPOŁU: Jolanta Raczyńska

SKŁAD ZESPOŁU: ElżbietaDąbkowska – Mikos, Barbara Grzywińska - opiekun samorządu, Justyna Djas

 

ZESPÓŁ DO OPRACOWANIA PLANU PRACY SZKOŁY

LIDER ZESPOŁU: Justyna Kalinowska

SKŁAD ZESPOŁU: Otylia Wasilewska, MagalenaMaskiewicz, Makowska Agnieszka, Kulmaga Karolina.

 

LIDER WDN

Monika Królikowska, Wanda Rzepczynska

 

OPIEKUNOWIE ORGANIZACJI SZKOLNYCH

SAMORZĄD: Paulina Sulima, Wasilewska Otylia

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI: Barbara Grzywińska, Elżbieta Dąbkowska - Mikos

 

POLSKI CZERWONY KRZYŻ

LIDER ZESPOŁU: Gabriela Grzelak

SKŁAD ZESPOŁU: Jolanta Prusińska, Natalia Ciepielewska, Królicka Aneta

 

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU: przewodniczącaSylwia Kobus,

SKŁAD ZESPOŁU: Magdalena Gruczek,  Katarzyna Syguła, Aleksandra Wilińska, Julita Poźniak, Sławomir Skudziński

 

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI „SKO” – Ewa Wysocka, Anna Zalewska

 

OPIEKA NAD POCZTEM SZTANDAROWYM: Marcin Praga

 

OPIEKA NAD KRONIKĄ SZKOLNĄ: Natalia Ciepielewska, Małgorzata Jacak – Płatko, Aneta Sławińska, Małgorzata Polianowska  (oddziały przedszkolne)

 

OPIS WYDARZEŃ dostarcza osoba odpowiedzialna za organizację imprezy lub uroczystości w terminie 3 dni po wydarzeniu

 

Zdjęcia szkolnei FB: Żmijewska Joanna, Maskiewicz Magdalena

                                                                                                                            

Komisja dyżurów

Zespół ds. planu dyżurów: Gruszka, Kurnyta, Marta Pol, Ewa Wysocka, Małgorzata Rogulska, Mateusz Misiak, Justyna  Romanowska, Barbara Grzywińska, Kinga Kopczyńska