Stołówka

Rok szkolny 2019/2020

 

Regulamin stołówki szkolnej 

Koszt całego obiadu ucznia wynosi: 3,50 zł .

Za obiady można płacić przelewem na konto: BS 0/JABŁONNA 60 8013 1016 2002 0529 5314 0005

Karta zgłoszenia dziecka na obiady w roku szkolnym 2019/2020

Koszt obiadu za listopad/2019

Numery alergenów występujących w posiłkach.

Jadłospis 18-29.11.2019

 

tel. 508 693 489 - do kontaktów z intendentem w sprawie odpisu dziecka z obiadu. 

adresu email: intendent@sp-jablonna.pl do kontaktów intendenta z rodzicami.