Logopeda

Godziny pracy zespołu logopedów

w roku szkolnego 2019/2020

 

Marzena

Skrzypkowska

sala nr 107

Jolanta Prusińska

Sala nr 107

 

Ewa Skonieczna

Sala nr 113

 

Poniedziałek:

8.00 – 13.00

13.00 - 15.00

10.45 - 14.45

Wtorek:

 

8.00 - 14.00

11.45 - 15.45

Środa:

8.00 – 14.00

8.00 - 16.00

10.45 - 14.45

Czwartek:

 

8.00 - 14.00

9.40 - 14.40

Piątek

 

8.00 - 14.00

9.50 - 14.50

CHARAKTERYSTYKA SZKOLYCH ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH

PRAWA I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OPIEKI LOGOPEDYCZNEJ
- Prawa i obowiązki ucznia.
- Prawa i obowiązki logopedy.

PYTANIA I ODPOWIEDZI
Kim jest logopeda?
Co może świadczyć o zaburzonym rozwoju mowy?
Jakie są przyczyny wad wymowy?
Jak należy postępować, by dziecko mówiło prawidłowo?
Kiedy należy zgłosić dziecko do logopedy?
Czy dzieci z zaburzeniami mowy mogą mieć problemy w szkole?
Czy nieprawidłowy zgryz powoduje wady wymowy?
Czy warto podać niemowlęciu smoczek uspokajający?
Jak rozpoznać seplenienie międzyzębowe, jak postępować i jak ćwiczyć?
„Bajkowe paluszki”- zabawy logopedyczne z wykorzystaniem zabaw paluszkowych.
Co to jest mutyzm selektywny (wybiórczy)?