Świetlica

Świetlica szkolna czynna od poniedziałku do piątku od godz. 700 do 1800.

UWAGA!!!

ZAPISY DO ŚWIETLICY

NA ROK SZKOLNY 2019/20

  • Rekrutacja wstępna 04.03 - 25.03.2019 r.
  • Rekrutacja uzupełniająca wrzesień 2019 r.

W podanych terminach rodzice mogą pobierać karty zgłoszenia ze strony internetowej, w sekretariacie lub bezpośrednio w salach świetlicowych. Czytelnie wypełnione i podpisane karty z oświadczeniem o zatrudnieniu obojga rodziców oraz podpisany regulamin świetlicy w nieprzekraczalnym terminie, składamy u wychowawców świetlic lub u kierownika świetlicy.

Rodzice, którzy wypełnią kartę w marcu nie muszą zapisywać dziecka we wrześniu!

Regulamin świetlicy

Karta zgłoszenia do świetlicy

Upoważnienie do odbioru ze świetlicy

Karta zajęć pozalekcyjnych