Dziennik elektroniczny

 

Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego

Załącznik nr 1 - Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem e - dziennika.

Załącznik nr 2 - Usprawiedliwianie nieobecności drogą elektroniczną.

Załącznik nr 3 - Procedura wprowadzania danych.

Załącznik nr 4 - Karta lekcyjna.

Załącznik nr 5 - Karta obecności uczniów pozostających w szkole w czasie wycieczki.

Załącznik nr 6 - Moduł Uczeń pomoc dla rodzica.

Załącznik nr 7 - Zgoda rodzica na publikowanie informacji z e-dziennika.