Ewaluacja wewnętrzna

„Warunki i organizacja pracy świetlicy szkolnej w kontekście potrzeb uczniów i rodziców”.

Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2016/2017

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2017/2018

Raport z ewaluacji wewnętrznej ( I półrocze roku szkolnego 2018/2019): Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów klas 5, 6, 7 i 8.

WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ (II półrocze roku szkolnego 2018/2019): Aktywność uczniów klas  3-8”

WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ (II półrocze roku szkolnego 2018/2019): Współpraca ze środowiskiem lokalnym w klasach 3-7”