Patron szkoły

Armia Krajowa (AK) powstała z PZP (Polski Związek Powstańczy), SZK (Siły Zbrojne w Kraju), Konspiracyjna organizacja wojskowa, ZWZ (Związek Walki Zbrojnej),działająca w okresie okupacji niemieckiej na obszarze Państwa Polskiego w granicach sprzed 1 września 1939 r. Stanowiła integralną część Sił Zbrojnych RP.

Powstała w wyniku przekształcenia powołanej 27 wrześni 1939 r. Służby Zwycięstwu Polski w utworzony 13 listopada 1939 r. Związek Walki Zbrojnej, przemianowany 14 lutego 1942 r. rozkazem Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, generała W. Sikorskiego, na Armię Krajową.

Podlegała Naczelnemu Wodzowi i Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. W zamierzeniach rządu miała być organizacją ogólnonarodową, ponadpartyjną, a jej Komendant Główny jedynym, upełnomocnionym przez rząd dowódcą krajowej siły zbrojnej.

Głównym zadaniem AK było prowadzenie walki o odzyskanie niepodległości przez organizowanie i prowadzenie samoobrony i przygotowanie armii podziemnej na okres powstania, które miało wybuchnąć na ziemiach polskich w okresie militarnego załamania Niemiec.

Armią Krajową dowodzili generałowie: S. Rowecki "Grot", T. Komorowski "Bór", L. Okulicki "Niedźwiadek"