DZIAŁANIA PODJĘTE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

KALENDARZ DZIAŁAŃ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

MIESIĄC

WAŻNY DZIEŃ

17.10.2016 r.

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem – pogadanki w wybranych klasach na temat możliwości pomagania innym

20.11.2016 r.

Rocznica Uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka – szkolenia we wszystkich klasach 4-6 na temat praw dzieci; gazetka tematyczna;

03.12.2016 r.

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością

01.01.2017 r.

Światowy Dzień Pokoju

12.02.2017 r.

Międzynarodowy Dzień Dzieci Żołnierzy

22.03.2017 r.

Światowy Dzień Wody

25.04.2017 r.

Światowy Dzień Malarii

21.05.2017 r.

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Kulturowej

12.06.2017 r.

Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci