W październiku wszyscy uczniowie klas 4-6 zostali zapoznani z tematyką dotyczącą Praw Dzieci.

Zajęcia miały formę warsztatów na których :

·         Uczniowie w grupach poszukiwali skojarzeń ze słowami : Dziecko, Prawo, Rodzina, Konstytucja;

·         Zostały im przedstawione dokumenty określające Prawa Dzieci;

·         Zostały omówione konkretne Prawa Dzieci;

·         Wspomniano o organizacjach w których dzieci mogą szukać pomocy w przypadku łamania ich praw;

Zajęcia przeprowadziły pani Magdalena Siedliska  - psycholog szkolny oraz pani  Anna Zakrzewska – pedagog szkolny.