KONKURS NA PRZEWODNIK TURYSTYCZNY "KRAJOBRAZY POLSKI"

KONKURS NA PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

„KRAJOBRAZY POLSKI”

18.02.2019.- 04.03.2019.

Cele konkursu:

- ukazywanie piękna dziedzictwa  kulturowego i przyrodniczego

- przedstawienie flory i fauny poszczególnych krajobrazów Polski

- poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystanie informacji z różnych źródeł

- rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności  twórczych

- wykazanie się kreatywnością

Uczestnicy konkursu:  Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas V i VI

Tematyka prac:

Tematem konkursu jest przedstawienie w postaci portfolio - zdjęcia i ciekawostki krajobrazów Polski: Nizina Mazowiecka, Pojezierze Mazurskie, Wybrzeże Słowińskie, Wyżyna Lubelska, Wyżyna Krakowsko- Częstochowska, Wyżyna Śląska, Tatry.

Warunki udziału w konkursie:

- zdjęcia w portfolio mogą być kolorowe lub czarno - białe

- każde portfolio musi być podpisane: imię, nazwisko autora i klasa

- przewodnik musi być wykonany przez jedną osobę

- dostarczenie  portfolio do organizatorów do 04.03.2019, prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

 

Kryteria oceny:

- walory merytoryczne – zgodność z celami konkursu

- wartości poznawcze

- poprawność stylistyczna i ortograficzna

- walory artystyczne - pomysłowość, oryginalność

UWAGA !

W razie jakichkolwiek pytań proszę kierować się do p. Małgorzaty Bębeńskiej, p. Marty Pol,

p. Magdaleny Gruczek

NIE PRZYJMUJEMY PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH 

Organizatorzy:

Małgorzata Bębeńska

Magdalena Gruczek,

Marta Pol,

Katarzyna Wiśniewska