KONKURS NA ZIELNIK "MINIEUROLAND INSPIRUJE NATURĄ"

Przedmiotem konkursu jest stworzenie zielnika dowolną techniką (mogą to być suszone rośliny, rysunki, zdjęcia, wycinanki oraz wyklejanki) w formie multimedialnej, papierowej lub innej dowolnej.

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

1.    „Zielony Świat w Minieurolandzie”- polega na stworzeniu zielnika drzew i/lub krzewów

2.    „Festiwal Kwiatów Minieuroland” – polega na stworzeniu zielnika kwiatów świata.

Szczegóły konkursu można znaleźć w Regulaminie na stronie www.minieuroland.pl w zakładce „Konkurs”.

Prace konkursowe z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (do pobrania ze strony internetowej www.minieuroland.pl oraz u nauczycieli przyrody) należy składać do p.Małgorzaty Bębeńskiej (sala 101) oraz p. Agnieszki Pomaskiej (sala 112) do 25 listopada 2016 r. (etap 1) oraz do 24 marca 2017 r. (etap 2).

                                                                                            Koordynatorzy

                                                                                            Małgorzata Bębeńska

                                                                                                                                Agnieszka Pomaska