Wewnątrzszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych dla klas VII

 
14 grudzień 2018 r. godz. 8.55-9.40 - stołówka szkolna 
 
Regulamin Konkursu