Protokół z Szkolnego Festiwalu Piosenki i Poezji Angielskiej

Dnia 5 marca 2019r. w Szkole Podstawowej w Jabłonnie odbył się konkurs o nazwie „Szkolny Festiwal Piosenki i Poezji Angielskiej dla klas I – III”.
Wzięli w nim udział uczniowie z klas I – III Szkoły Podstawowej w Jabłonnie, którzy zgłosili się do konkursu. 
Ocenę wykonawców dokonało Jury w składzie: Katarzyna Lewandowska, Magdalena Legocki, Katarzyna Ostrowska, Kamila Czechowska i Monika Pawłowska.

Jury wyłoniło zwycięzców. Wyniki przedstawiają się następująco:

NAGRODA GŁÓWNA KONKURSU „GRAND PRIX” ( maksymalna ilość punktów):
- Marta Walach 1a – 75 pkt. 
- Gabriela Gębska 1b – 75 pkt. 

I  MIEJSCE –  Jan Kopczyński 2a – 70 pkt. 
II  MIEJSCE –  Alan Golon i Hania Gembska 1c – 66 pkt.
III  MIEJSCE –  Lena Miniak i Katarzyna Dziekońska 1c – 65 pkt.

WYRÓŻNIENIA: 
- Szymon Wiśniewski 1c – 64 pkt.
- Kalina Pepłońska i Małgorzata Drwęcka 2c – 63 pkt.


Organizatorzy:
Katarzyna Lewandowska
Magdalena Legocki
Katarzyna Ostrowska