Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Gdy myślę misje ...Świat radości i pokoju"

Wyniki konkursu