W pierwszym półroczu roku szkolnego 2018/2019 odbędą się zajęcia z pedagogiem szkolnym

W ramach profilaktyki agresji i przemocy wśród uczniów, w pierwszym półroczu roku szkolnego 2018/2019 odbędą się następujące zajęcia z pedagogiem szkolnym :

Tematy w kl. 5 i 6 :

„Jak dochodzi do przemocy?”

 „Jak pomagać i jak się bronić?”

Tematy w kl. 7 i 8 :

„Złość, agresja, przemoc – formy i skutki”

„Jak sobie radzić z agresją i przemocą w szkole?”

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, główne cele zajęć w zależności od tematu,  to m.in. :

  • uwrażliwienie uczniów  na sytuacje, w których potrzebna jest interwencja,
  • poznanie praktycznych umiejętności pomagania innym w sytuacji agresji i przemocy,
  • nauczenie się skutecznej obrony przed agresją i przemocą,
  • uświadomienie sobie różnic między złością, agresją i przemocą,
  • poznanie form przemocy szkolnej oraz skutków dla jej ofiar,
  • uświadomienie sytuacji ofiary i świadka przemocy,
  • wypracowanie sposobów ograniczenia zjawiska przemocy w szkole.

Zajęcia będą odbywały się w ramach godzin wychowawczych lub przydzielonych zastępstw.

 

Anna Zakrzewska