Zajęcia warsztatowe we wszystkich klasach 4, 5, 6 i 7

W lutym i w marcu odbyły się zajęcia warsztatowe we wszystkich klasach 4, 5, 6 i 7, prowadzone przez pedagoga. Były one świetną okazją nie tylko do zintegrowania się uczniów i wspólnej zabawy, ale przede wszystkim do poszerzenia ich wiedzy o nowe zagadnienia. Dzieci z entuzjazmem brały udział w zajęciach, większość z nich chętnie odgrywała scenki tematyczne. Dla niektórych było to wyraźnie wyzwaniem i okazją do pokonania swojej nieśmiałości. Wszyscy poradzili sobie świetnie, zaskakując odwagą i kreatywnością. Za aktywny udział w zajęciach uczniowie zostali nagrodzeni punktami dodatnimi.
Tematy przeprowadzone w poszczególnych klasach:
Klasy czwarte "Pojęcie cyberprzemocy i przemocy. Zasady bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia".
Klasy piąte "Szanuję siebie i innych, znam granice dobrego żartu".
Klasy szóste "Budujemy konstruktywne relacje z innymi, sztuka komunikacji".
Klasy siódme "Umiem odmawiać! Moje asertywne prawa".
 
Anna Zakrzewska