Klimatyczna klasa

To projekt, który pomoże kształtować kompetencje społeczne uczniów i rozszerzy ich wiedzę przyrodniczą. W ramach projektu uczniowie pod kierunkiem nauczyciela wezmą udział w cyklu lekcji dotyczących przyrody i ochrony środowiska.  Sprawdzą na przykład, czy porosty występują w najbliższej okolicy i stworzą małą fabrykę tlenu w swojej klasie. Uczniowie dowiedzą się jak wyglądałoby życie na Ziemi bez drzew? Jak w prosty sposób sprawdzić, czy powietrze, którym oddychamy, jest czyste? Dlaczego powstają silne wiatry i jakie skutki mogą wywołać?

Przed nami wyjątkowe, pełne obserwacji i doświadczeń lekcje przyrody!

Projekt będzie realizowany w klasach: 1c, 1g, 1d, 3c