"Wiem, Czuje, Pomagam...! Empatia w szkole."

Nasi specjaliści p. Wanda Rzepczyńska i p.Magdalena Siedliska wzięły udział w Forum Eksperckim organizowanym przez Fundację Dominiki Kulczyk.