Dzień papieski - 16.10.2019 r.

16 X 2019 Samorząd Uczniowski uczcił 41 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Uczniowie klas I-VIII razem z opiekunami p.Barbarą Grzywinską, p.Elżbietą Dąbkowską-Mikos i p.Pauliną Sulimą położyli wieniec i zapalili znicze pod Obeliskiem Jana Pawła II przy ul. Modlinskiej.