"Szczęśliwy numerek" - regulamin

Szczęśliwy numerek - regulamin

REGULAMIN

Akcja rusza 6 grudnia 2018 roku

 

1.  ,,Szczęśliwy numerek” to losowany codziennie przez e-dziennik jeden numer z 26 /największy oddział klasowy w szkole/. „Szczęśliwy numerek” jest codziennie rano wywieszany przy pokoju nauczycielskim klas IV-VIII oraz na gazetce informacyjnej – półpiętro klas I-III.

2. ,,Szczęśliwy numerek” zwalnia tylko z odpowiedzi ustnej i nie zapowiedzianej kartkówki. Sytuacja nie obowiązuje gdy uczeń wyrazi chęć do wzięcia udziału w wyżej wymienionych formach ocen.

3. Jeśli uczeń jest nieobecny a zostanie wylosowany jego numer, traci możliwość wykorzystania go.

4. ,,Szczęśliwy numerek” nie obowiązuje na lekcji wychowania fizycznego.

5. ,,Szczęśliwy numerek” nie upoważnia do łamania regulaminu szkoły.

6. ,,Szczęśliwy numerek” nie zwalnia z pisania: zapowiedzianej wcześniej kartkówki, prac klasowych i sprawdzianów. Nie usprawiedliwia braku zeszytu ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego i podręcznika (chyba że nauczyciel uważa inaczej). ,,Szczęśliwy numerek” nie zwalnia z odrabiania pracy domowej /chyba, że nauczyciel prowadzący zajęcia uzna inaczej/.

7. „Szczęśliwy numerek nie zwalnia z odrobienia pracy domowej.

8. Losowany jest jeden numerek dla całej szkoły, który przez 26 dni się nie powtarza.

9. Nauczyciel może poprosić ucznia o napisanie na następnej lekcji kartkówki z dnia w, którym uczeń był z tego zwolniony.

10.Uczeń, który wylosował ”Szczęśliwy numerek” jest oznaczony w e-dzienniku innym kolorem.

11. Uczniowie odpowiadający za akcję to Wiktor Wołoch i Jan Stańczak z klasy 8c. Są zobligowani do codziennego wywieszania informacji o „Szczęśliwym numerku”.

  

  opiekunowie SU: Barbara Grzywińska, Elżbieta Dąbkowska-Mikos