Akcja pt. "Czytanie na dywanie"

Właśnie ruszyła akcja pt. "Czytanie na dywanie", w ramach której nasze wolontariuszki czytają bajki i opowiadania młodszym koleżankom i kolegom z oddziałów przedszkolnych. 
W ten sposób promujemy czytelnictwo wśród najmłodszych dzieci oraz udoskonalamy umiejętność płynnego czytania wśród starszych uczniów. Akcja ma oczywiście także walory integracyjne.

Tego typu akcja jest jednym z pomysłów, jakie zrodziły się w czasie cotygodniowych spotkań Szkolnego Klubu Wolontariatu.

Dziewczynki z zapałem podeszły do zadania, przygotowując odpowiednie książki. W realizacji pomysłu pomaga p. Paulina Rulka, która została jej koordynatorem w oddziałach przedszkolnych. Pani Paulina wspólnie z opiekunem SKW p. Anią Zakrzewską opracowały dla dziewczynek grafik czytania. Należy zaznaczyć, że dziewczynki czytają przed rozpoczęciem swoich lekcji lub po ich zakończeniu. Gratulujemy im chęci i dyscypliny do wykonania zadania. 

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z pierwszych dni akcji, album będziemy uzupełniać.