Podsumowanie szkolnego konkursu plastycznego "Prymas Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży".

Wyniki konkursu